Syyskokouksen satoa

28.11.2019

Syyskokouksen satoa

08,11,2019 syyskokouksessa valittiin seuraavanlainen uusi toimikunta.

Puheenjohtaja Markku Huhta

Varapuh joht  Jukka Saari

Sihteeri Rauno Tasala 

Taloudenhoitaja Raija Tappola

Järjestövastaava Jukka Saari

Työehtosop.vastaava Markku Huhta

Työsuhdevastaava Erkki Nordström

Koulutusvastaava Raija Tappola

Sosiaali ja työsuojeluvastaava Erkki Nordström

Tiedotusvastaava Tomi Haapiainen

Nuorisovastaava Tommi Väre

Eläkeläisten yhdyshenkilö Petteri Halmevirta

Varajäsenet Artturi Leinonen ja Taisto kuvaja